247-round action2 family bed blokken calendar chevron-right-blue cup daynight zon-maan EnvelopeSimple euro facebook family family Combined Shape flipflops gaming gift-together geef-samen kado group group vrijwilliger hands heart hearts-2 bike run home-walk Fill 1 houses huiskamer map Path nachtzoen open %% projects Download QR-code rolstoel Fill 1 Combined Shape siblings Combined Shape sofa star star teddy time time train twitter Combined Shape washing-machine whatsapp youtube
Ziek meisje

Deel dit bericht

VOORWAARDEN VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN ACTIE TEN BATE VAN HET  

Ronald McDonald Kinderfonds

Het Ronald McDonald Kinderfonds is ontzettend dankbaar voor iedereen die in actie komt om families met een ziek kind dicht bij elkaar te laten zijn. Want als je wereld op zijn kop staat door ziekte of zorg, is als familie bij elkaar zijn het belangrijkst. Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen. Zo zijn ouders, broertjes en zusjes altijd dichtbij voor een kus, een knuffel of een verhaaltje voor het slapen gaan. Met jouw actie maak jij dit mogelijk en dat is fantastisch.  

Voorwaarden

Het Ronald McDonald Kinderfonds werkt op basis van vier kernwaarden: gastvrij, verbindend, kwaliteit gedreven en betrouwbaar. Het Kinderfonds verbindt haar naam graag aan acties van particulieren en zakelijke relaties waarbij die kernwaarden centraal staan en die aansluiten bij haar imago. De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing:

De actie

 • De actie moet aansluiten bij de doelstelling van het Ronald McDonald Kinderfonds.
 • Het Kinderfonds heeft als doelstelling om samen met de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen ervoor te zorgen dat families met een ziek of zorgintensief kind dicht bij elkaar kunnen zijn in logeerhuizen bij ziekenhuizen, in Huiskamers in de ziekenhuizen en in vakantiehuizen.   
 • De organisatie en uitvoering van een actie voor het Kinderfonds mag in geen geval schade toebrengen aan de goede naam, het imago en de reputatie van het Kinderfonds. Als er tijdens een actie sprake is van een omstandigheid die een ongunstig effect kan hebben op de goede naam, imago of reputatie van het Kinderfonds, stel je het Kinderfonds hiervan direct op de hoogte, via een mail naar [email protected].  
 • Het Kinderfonds heeft altijd het recht om een actie af te wijzen, tussentijds te beëindigen of van haar website te verwijderen indien zij dit nodig acht. Het Kinderfonds sluit bijvoorbeeld acties uit die voortvloeien uit activiteiten die niet aansluiten bij het imago van het Kinderfonds, zoals seks, tabak, drugs en gokken (anders dan wettelijk toegestane loterijen en casino's).  

Aansprakelijkheid

 • Je organiseert de actie op eigen risico. Leid je (directe, indirecte of toekomstige) schade door het organiseren van de actie? Het Kinderfonds is niet aansprakelijk voor deze schade. Bovendien is het Kinderfonds gevrijwaard van alle aanspraken van derden die verband houden met de actie.  

Opbrengst

 • Alle donaties komen volledig ten goede aan het Ronald McDonald Kinderfonds of het Ronald McDonald Huis, de Huiskamer of het vakantiehuis dat vooraf door jou is geselecteerd.  
 • Donaties zijn direct zichtbaar op jouw actiepagina.   
 • Een donatie is niet herroepbaar. 

Communicatie

 • Alle communicatie-uitingen over de actie dienen transparant te zijn. Leg uit hoe je met jouw actie het Kinderfonds steunt. Maak ook duidelijk dat de actie in eigen beheer vóór het Kinderfonds wordt georganiseerd en niet dóór of mét het Kinderfonds.  
 • Als de pers betrokken wordt bij de actie, dien je dit tijdig aan te geven bij het Kinderfonds, via een mail naar [email protected]. Het Kinderfonds zal dan contact met je opnemen.  

Actielogo:

Het Kinderfonds heeft een speciale versie van het logo die je kan gebruiken bij de actie die je organiseert. Met het Kinderfonds-actielogo laat je als organisator duidelijk zien waar jij je voor inzet. Ook aan het gebruik van dit logo is een aantal voorwaarden verbonden:

Afbeelding verwijderd.

Gebruik het Kinderfonds-actielogo uitsluitend tot het einde van de actie.

Wijzig het Kinderfonds-actielogo niet. Koppel de tekst niet los van het beeldmerk. Houd de kleuren, de verhouding en het lettertype hetzelfde en maak er geen eigen variant van.  

Verkoop je producten waarvan de opbrengst naar het Kinderfonds gaat? Het Kinderfonds-actielogo kan op producten worden geplaatst. Hiervoor dien je voorafgaand aan de actie schriftelijke toestemming te krijgen van het Kinderfonds. Mail je aanvraag naar [email protected].  

Persoonsgegevens:

 • Als je een actie organiseert voor het Kinderfonds, geef je daarmee toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens voor communicatie- en wervingsdoeleinden. Concreet betekent dit dat het Kinderfonds jouw e-mailadres gebruikt om de nieuwsbrief naar je te versturen en jouw adres om bijvoorbeeld het relatiemagazine [t]Huis te versturen. 
 • Het Ronald McDonald Kinderfonds gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij gebruiken ze om je te informeren over onze activiteiten. Wil je de gegevens die wij hebben vastgelegd wijzigen of heb je vragen? Bel 088-221 90 07 of mail [email protected]. Lees ons privacystatement.

Vragen over de voorwaarden?   

Neem contact op met Sanne Rehe via 06 46313771 of Eva Hartman via 06 46418216. Mailen kan ook: [email protected].