%

Waardetaxaties 10 jaar

€  / €1.000

Ruud Jansen

Voor Ronald McDonald Kinderfonds

Met een jublileum wordt meestal iets meegenomen, maar als we allemaal iets geven aan mensen die het harder nodig hebben dan wij, dan hebben we er veel meer aan! 

 

10 donaties